Zdroj: http://www.socharsky-zpravodaj.cz/index.php?a=avu_15/pamflety  •  Vydáno: 13.3.2019 9:21  •  Autor: Michal Blažek

Stanovisko vedení AVU k pamfletům Michala Blažka

Pamflety Michala Blažka ve věcné rovině satiricky komentují dění na AVU v Praze. Kritizuje akademické dění z konzervativních pozic tzv. „klasické“ sochy a malby. Vyjadřuje názor těch, kteří neakceptují proměny, k nimž ve výtvarném umění dochází v moderní době od Duchampových ready-made. S tímto názorem se neztotožňujeme, ale je legitimní.

Naše škola prosazuje svobodu projevu na akademické půdě v maximální míře. Respektujeme názorovou různost, proto jsme se k pamfletům Michala Blažka dosud nevyjadřovali. Nelze je však již bez dalšího přehlížet, pokud je povaha některých výroků Michala Blažka zjevně nepravdivá, či zasahuje do osobnostních práv konkrétních osob a hranici korektní kritiky překračuje.

Michal Blažek ve svých pam­fletech opakovaně hanlivě označuje akademické pracovníky AVU a bez jakéhokoli reálného podkladu je nepravdivými tvrzeními veřejně hanobí mj. i za názory, které na akademické půdě zastávají.

Snahu Michala Blažka akademi­cké pracovníky dehonestovat a osočit z nekalých praktik (či kriminálního jednání) nelze považovat za oprávněnou kritiku, nýbrž je třeba tyto expresivní výroky a hodnotící soudy považovat za adresné, nepravdivé a nepodložené, což jednoznačně svědčí o úmyslu dotčené osoby poškodit. Osobní útoky zasahující do soukromé sféry dotčených osob a nařčení z páchání trestné činnosti již nelze ignorovat.

Bude-li proto Michal Blažek v těchto útocích i nadále pokračovat jsme připraveni věc řešit prostřednictvím obecného soudu případně orgánů činných v trestním řízení k prověření naplnění skutkové podstaty trestného činu křivého obvinění. 

V Praze dne 1. 3. 2019

Tomáš Vaněk

Dušan Zahoranský

Pavlína Morganová

Vít Havránek

Eva Ellingerová

Evžen Mrázek

Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, 170 22  Praha 7

 

MB: 

Cože? Vy se odvoláváte na zákony? To snad jenom na ten bakelitovej Zdenka Vašíčka. (Bakelitový zákon SZ č.4) a neučíte tam nahodou, že mystifikace je umění, a že umělecké dílo je, když to někdo prohlásí?

Nejste kašpárci v díle vašeho rektora? („jsem konceptuální umělec a vedeni AVU je koncept“).

Kromě toho, kdo naposledy vyhrožoval nezadržitelným vývojem dějin od toho strašidlovýho fousáče? ...no jasně, nějakéj Uljanov.

Aspoň, že jste uznali, že dějiny píšou osobnosti – umělci (Duchamp), a ne kurátoři.

Parazité na Duchampovi všech zemí, spojte se!

Kromě titulů a funkcí, které jste si rozdali navzájem, jste jinak nuly a chcete se tímhle dost nejapným vyhrožováním jenom zviditelnit.

Už se těším na soud. mb