Žádáme fotografy, kteří dne 17. 11. mezi 13. a 14. hodinou v Praze na Můstku fotili kolportéra časopisu Babylon, který nesouhlasně hlasitě komentoval vystoupení starosty Prahy 1 Lomeckého, poté byv obstoupen policií, jménem zákona vyzván, lehnuv si na zem a byl asi pěti policisty odtransportován mimo shromážděné lidi, kterým ještě stačil rozdat několik Babylonů, aby se přihlásili! Máme zájem o placené publikování fotografií.

Odborová organizace restaurátorů (OOR) vydává stanovisko k návrhu zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu).

Obecná charakteristika Působnost OOR je vymezena stanovami a týká se tedy pouze otázky zaměstnanosti kvalifikovaných restaurátorů a praktik při získávání zakázek, a proto musíme konstatovat, že zákon o ochraně památkového fondu je paskvil ve svém důsledku umožňující ničení památek a zlegalizování dosavadních podvodných „pokrejvačských“ praktik kolchozních restaurátorských firem.

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 30.5.2015 18:40  •  Přečteno: 1296x

Návrh na dobrý skutek

pro Dopravní podnik a Advokátní kancelář: vyhlašte amnestii pro sochaře, perspektiva do smrti bezdomovec, protože v dávných dobách si nekoupil lístek na tramvaj. Osobní bankrot připadal v úvahu tak před 15 lety. 100% jistota nevymožení jakýchkoliv peněz. Z vděčnosti za milosrdenství udělají kamarádi bustu zdarma! Michal Blažek

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 22.1.2015 18:13  •  Přečteno: 1404x

Očekávaná likvidace novinářů

Pramen z II. nádvoří potvrdil, že na Zemanově seznamu novinářů, určených k likvidaci jsou kromě očekávaných, také zaměstnanci LN a iDnes.

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 13.3.2018 17:24  •  Přečteno: 100x  •  Komentářů: 0

Lomecký protiprávně vystěhoval sochaře (mě)

Lomecký protiprávně vystěhoval sochaře (mě) bez soudního příkazu z ateliéru a po 4 letech poslal účet na 355 700 Kč. Tyto ale soudně vymáhá. Kromě toho vystěhování trvalo 3 dny, ale radnice si účtuje 8.

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 25.2.2015 18:47  •  Přečteno: 1613x

Návštěvnost od 27. 11. 16

Kategorie: Léto s Palcrem, VÝSTAVY a PŘEDNÁŠKY, 2016

Vladimíra Eidernová, předneseno 11. února 1985 (výňatek SZ)

Vladimíra Eidernová, předneseno 11. února 1985 (výňatek SZ)... Je ještě jeden obor, se kterým sochařství, pracující vlastním tělem a hmotou v (trojrozměrném) prostoru, tak úzce souvisí.

Otto Gutfreund upozornil na tento vztah: je jím tanec. Cítíme ostatně už předem příbuznost mezi, situace se tázajícím a situaci odpovídajícím, odpovědným tedy dobrým chováním a dobrým pohybováním sebou samým, dobrým sebevyslovováním a krásným sebepohybováním, kterým je tanec. Nebylo by zde na místě a nejsem k tomu ani vybavena, načrtávat nyní teorii tanečního umění. Chci ale podtrhnout některé jeho rysy zřetelné běž­nému pohledu laika.

Předpokladem tance je možnost volního zacházení s tíží vlastního těla. Při výchozím postoji klasického tance (baletu) je jeho těžiště vytlačeno vzhůru, z oblasti pánve do středu hrudníku, pádně – a symbolicky – řečeno: od břicha k srdci. Pouhým rozhodnutím k přesunutí tíže (nesení vlastního těla) je v těle tanečníka na­sto­lena svoboda. (!)Zatímco jeho osa se upevnila, a stala zřetelnější, nohy se uvolnily, odlehčikly, stojí na špičkách, také ruce (paže) jsou volné. Vysunutí těžiště (vzhůru: pozvednutí k srdci) a upevnění osy (páteře) napřimuje hlavu a dává jí vyniknout – ramena poklesla – a umožňuje zvýšenou pohyblivost krku, tvář se napříště bude rýsovat v bohatých rozličnostech možností svých profilů. Vzpřímená hlava nadto je ve vztahu ke vzdálenějším viděným, slyšeným a pociťovaným horizontům. Celé tělo je přichystáno vnímat a posléze být nástrojem výrazu toho, co vnímá i nově pocítěné plnosti vlastních možností. Při výkonu svého umění se stává tanečník povýšenou možností sebe sama, znásobenou volnost pohybů vlastního těla podřizuje vznětům získaným v sebezapomenutém naslouchání „informacím“ (hud­­bě), které jsou produkovány či prostředkovány Jiným/jinými subjekty. 

V události tance je tělesně ve fyzickém čase a prostoru zpřítomňována jednota dvou subjektů. Skutečnost, že obě tyto složky – na jedné straně skutečně fyzicky pociťovaná svoboda vlastního těla a na druhé straně dispo­novanost a ochota k naslouchání (lze říci také poslušnosti) tou svobodou podmíněné a získané – v úkonu tance neoddělitelně souvisí, může nám o­s­vět­lit se zvláštní zřetelností důrazně sakrální charak­ter podstaty tanečního umění. Ne­mluvím o tom snad nadarmo teď, když se chci přiblížit problému sochařství, protože také zde máme co činiti s oborem, který tkví důsledně ve sféře fyzické reality, kterou chce sjednocovat v tvůrčím aktu s danostmi reali­ty další. Socha je skutečně v plnosti svého trojrozměrného těla přítomna v tomtéž prostoru, ve kterém stejným způsobem existujejejí autor a její pozorovatel. A jeho (sochařství) úkol tedy nelze postavit toliko jako problém.

(Jde o tajemství, právě proto, že data vstupující do procesu poznání ne­jsou představena mimo poznávajícího tak, že by s nimi mohl volně zachá­zet, jako je tomu při řešení problému. Umísť´ováním hmoty do prostoru či pobýváním v témže prostoru se sochou poznávající subjekt sám je součástí těchto dat, neboť i fyzicky je součástí téhož prostoru – totiž světla, které je matematicky neuchopitelným a nedisponovatelným datem, do něhož nadto vyzařuje obsah nitra Jiných subjektů, s nimiž se sochař a pozorovatel ve světle setkává, řekněme, že jde o duchovní události a mimosvětné skutečnosti, které tato data – Jiné subjekty – zjevují a subjekt sochaře i pozorovatele na ně reaguje změnami obsahu svého nitra).

 

Vladimíra Koubová-Eidernová prosinec 21016

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 33
, VOPTGOPESOOJBUmqNc odpovědět
jR0VkI <a href="http://krnagxgjxvyt.com/">krnagxgjxvyt</a>, [url=http://jlnyybqqmngf.com/]jlnyybqqmngf[/url], [link=http://qugksmiruexs.com/]qugksmiruexs[/link], http://bwagnpgvmxij.com/
, UiegrgfnOMDNJVMo odpovědět
SmFj3Y <a href="http://erowzjdrmwvu.com/">erowzjdrmwvu</a>, [url=http://pqsnejatsutl.com/]pqsnejatsutl[/url], [link=http://pwotjxaaiimg.com/]pwotjxaaiimg[/link], http://msklyegqfvtd.com/
, WFAjPsjwxSidtqUa odpovědět
NpsVJT <a href="http://ggpbpvjpezka.com/">ggpbpvjpezka</a>, [url=http://yhmfqmkqydta.com/]yhmfqmkqydta[/url], [link=http://qlthiwgeifuu.com/]qlthiwgeifuu[/link], http://ohjtwqfyersv.com/
, IqScQAXANxOMNoykr odpovědět
W6QwuC <a href="http://virykgyqnvys.com/">virykgyqnvys</a>, [url=http://aeegdvtdekrq.com/]aeegdvtdekrq[/url], [link=http://mkemiblxglhe.com/]mkemiblxglhe[/link], http://zilsfyxobvfa.com/
, CNpSikriNE odpovědět
TooX3t <a href="http://rfepkgdobczt.com/">rfepkgdobczt</a>, [url=http://jbddnjxpflhg.com/]jbddnjxpflhg[/url], [link=http://hyrhdayzqvce.com/]hyrhdayzqvce[/link], http://kginavffghhn.com/
, WGRZNmpCqhmRao odpovědět
baSgxD <a href="http://wgrtohycxdup.com/">wgrtohycxdup</a>, [url=http://ehmydsppteoh.com/]ehmydsppteoh[/url], [link=http://zodvougtprgf.com/]zodvougtprgf[/link], http://lvvyrkyvuzmb.com/
, IvwfuJfZbPXfJJOIT odpovědět
5sflqP <a href="http://ogtvfqtqjdus.com/">ogtvfqtqjdus</a>, [url=http://vigszggikzjt.com/]vigszggikzjt[/url], [link=http://dutbggkusrnv.com/]dutbggkusrnv[/link], http://vtbjsyzlbgqo.com/
, gVIpwmoOwhdgxumCntZ odpovědět
hpU5Cj <a href="http://ghjyswinhmtl.com/">ghjyswinhmtl</a>, [url=http://bokamvcwdoch.com/]bokamvcwdoch[/url], [link=http://elflbkdtbxbb.com/]elflbkdtbxbb[/link], http://arimwxxtyanf.com/
, qMexYfmOKdl odpovědět
ewod6m <a href="http://ybfaraiwfjfd.com/">ybfaraiwfjfd</a>, [url=http://tdyxifwzctpa.com/]tdyxifwzctpa[/url], [link=http://qjhdfstyoslk.com/]qjhdfstyoslk[/link], http://zubismhirckw.com/
, EYxFzdfvJq odpovědět
Gdxsgd <a href="http://zzrnfwjunduk.com/">zzrnfwjunduk</a>, [url=http://xvghmdipiqtu.com/]xvghmdipiqtu[/url], [link=http://pgnmiitysahd.com/]pgnmiitysahd[/link], http://kjupxoosmwyr.com/

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 33