Žádáme fotografy, kteří dne 17. 11. mezi 13. a 14. hodinou v Praze na Můstku fotili kolportéra časopisu Babylon, který nesouhlasně hlasitě komentoval vystoupení starosty Prahy 1 Lomeckého, poté byv obstoupen policií, jménem zákona vyzván, lehnuv si na zem a byl asi pěti policisty odtransportován mimo shromážděné lidi, kterým ještě stačil rozdat několik Babylonů, aby se přihlásili! Máme zájem o placené publikování fotografií.

Zemřel Miloš Forman

!Miloš Forman spáchal sebevraždu, když se dozvěděl, že na FAMU založili po vzoru AVU Vědecko-výzkumné pracoviště!

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 18.4.2018 17:25  •  Přečteno: 914x  •  Komentářů: 0

Prošel zákon

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 7.2.2016 11:23  •  Přečteno: 1130x

Exkurz do politiky

Od ani jednoho prezidentského kandidáta v USA se nedalo čekat, že by reklamovali kvalitu Havlovy bronzové busty v Kongresu a poslali ji domů, že si jako americký lid žádá nějakou lepší. Spíše je teď pravděpodobné, že se Havel octne obklopen portréty Trumpovy manželky Ivanky či tchýně.

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 26.11.2016 9:40  •  Přečteno: 2200x

Odborová organizace restaurátorů (OOR) vydává stanovisko k návrhu zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu).

Obecná charakteristika Působnost OOR je vymezena stanovami a týká se tedy pouze otázky zaměstnanosti kvalifikovaných restaurátorů a praktik při získávání zakázek, a proto musíme konstatovat, že zákon o ochraně památkového fondu je paskvil ve svém důsledku umožňující ničení památek a zlegalizování dosavadních podvodných „pokrejvačských“ praktik kolchozních restaurátorských firem.

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 30.5.2015 18:40  •  Přečteno: 1822x

Návštěvnost od 27. 11. 16

Kategorie: A V U, Soudy a pře, 2019

Stanovisko vedení AVU k pamfletům Michala Blažka

Pamflety Michala Blažka ve věcné rovině satiricky komentují dění na AVU v Praze. Kritizuje akademické dění z konzervativních pozic tzv. „klasické“ sochy a malby. Vyjadřuje názor těch, kteří neakceptují proměny, k nimž ve výtvarném umění dochází v moderní době od Duchampových ready-made. S tímto názorem se neztotožňujeme, ale je legitimní.

Naše škola prosazuje svobodu projevu na akademické půdě v maximální míře. Respektujeme názorovou různost, proto jsme se k pamfletům Michala Blažka dosud nevyjadřovali. Nelze je však již bez dalšího přehlížet, pokud je povaha některých výroků Michala Blažka zjevně nepravdivá, či zasahuje do osobnostních práv konkrétních osob a hranici korektní kritiky překračuje.

Michal Blažek ve svých pam­fletech opakovaně hanlivě označuje akademické pracovníky AVU a bez jakéhokoli reálného podkladu je nepravdivými tvrzeními veřejně hanobí mj. i za názory, které na akademické půdě zastávají.

Snahu Michala Blažka akademi­cké pracovníky dehonestovat a osočit z nekalých praktik (či kriminálního jednání) nelze považovat za oprávněnou kritiku, nýbrž je třeba tyto expresivní výroky a hodnotící soudy považovat za adresné, nepravdivé a nepodložené, což jednoznačně svědčí o úmyslu dotčené osoby poškodit. Osobní útoky zasahující do soukromé sféry dotčených osob a nařčení z páchání trestné činnosti již nelze ignorovat.

Bude-li proto Michal Blažek v těchto útocích i nadále pokračovat jsme připraveni věc řešit prostřednictvím obecného soudu případně orgánů činných v trestním řízení k prověření naplnění skutkové podstaty trestného činu křivého obvinění. 

V Praze dne 1. 3. 2019

Tomáš Vaněk

Dušan Zahoranský

Pavlína Morganová

Vít Havránek

Eva Ellingerová

Evžen Mrázek

Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, 170 22  Praha 7

 

MB: 

Cože? Vy se odvoláváte na zákony? To snad jenom na ten bakelitovej Zdenka Vašíčka. (Bakelitový zákon SZ č.4) a neučíte tam nahodou, že mystifikace je umění, a že umělecké dílo je, když to někdo prohlásí?

Nejste kašpárci v díle vašeho rektora? („jsem konceptuální umělec a vedeni AVU je koncept“).

Kromě toho, kdo naposledy vyhrožoval nezadržitelným vývojem dějin od toho strašidlovýho fousáče? ...no jasně, nějakéj Uljanov.

Aspoň, že jste uznali, že dějiny píšou osobnosti – umělci (Duchamp), a ne kurátoři.

Parazité na Duchampovi všech zemí, spojte se!

Kromě titulů a funkcí, které jste si rozdali navzájem, jste jinak nuly a chcete se tímhle dost nejapným vyhrožováním jenom zviditelnit.

Už se těším na soud. mb

print Formát pro tisk

Komentáře rss


, Hahaha! odpovědět
Pane Blažku, toto je fakt geniální!

"Parazité na Duchampovi všech zemí, spojte se!
Kromě titulů a funkcí, které jste si rozdali navzájem, jste jinak nuly a chcete se tímhle dost nejapným vyhrožováním jenom zviditelnit."

"Nejste kašpárci v díle vašeho rektora? („jsem konceptuální umělec a vedeni AVU je koncept“)."

Díky, jdu se vyspat, ale toto zasluhuje publicitu. Kdysi jsem se účastnil jakési vernisáže performancí, a jelikož mi jedna připadala vtipná, začal jsem se chechtat. Kulturznalci a národní ošuntělci mě zpražili pohledy, protože měli pokrfejs. Pak smíte zatleskat.Jsem si říkal, ty šaškoviny jsme dělali na základce, a ani jsme nevěděli, že jsme konceptuální umělci, sakra!