Žádáme fotografy, kteří dne 17. 11. mezi 13. a 14. hodinou v Praze na Můstku fotili kolportéra časopisu Babylon, který nesouhlasně hlasitě komentoval vystoupení starosty Prahy 1 Lomeckého, poté byv obstoupen policií, jménem zákona vyzván, lehnuv si na zem a byl asi pěti policisty odtransportován mimo shromážděné lidi, kterým ještě stačil rozdat několik Babylonů, aby se přihlásili! Máme zájem o placené publikování fotografií.

Návštěva divadelního představení na Akademii výtvarných umění

Prostor tu je ”strukturálním momentem“ bytí. Bytí ”nás… umisťuje do celku jsoucna“ a moc bytí je tu mocí distance. Umisťování se odehrává tak, že nás ”od jsoucen… zároveň distancuje“. A právě distance umožňuje věcem objevit se. (Haptická ozvěna – výklad textu Jana Patočky Spisovatel a jeho věc a Úvahy nad Readovou knihou o sochařství, k teorii plastičnosti, RP)

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 10.6.2014 21:22  •  Přečteno: 3112x

Změna

Příští „…prostor pro Zdeňka Palcra“ v Archivu DOXu, Poupětova 1, Praha 8 se koná již ve čtvrtek 7. 4. v 18 hodin. Bude čten jeho text Giacomettiho postřeh 2 i komentující „Co námi se děje“ od Petra Rezka.

Hostem opět Antonín Kosík

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 13.3.2016 16:15  •  Přečteno: 1192x

Žaloba společně na AVU a pedagoga prof. Siegla

U Obvodního soudu pro Prahu 7 byla podána žaloba společně na AVU a pedagoga prof. Siegla. Žalobce restaurátor Andrej šumbera se domáhá ochrany osobnosti v souvislosti s neochotou AVU omluvit se za neztracené stříbro, jejž, ať nesprávně či omylem, písemnou formou prof. Siegl prohlásil za chybějící v souvislosti s odpovědností žalobce.

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 14.11.2016 9:50  •  Přečteno: 1424x

Svoboda – Palcr v Chebu, Vladimíra Koubová-Eidernová

Svoboda – Palcr v Chebu, Vladimíra Koubová-EidernováMyslím si, že Janu Svobodovi se podařilo učinit názorným, v daném případě vyfotografovat = stvořeným světlem „vyrýt“ prostor ve kterém se stvořené světlo intenzivně snoubí se světlem nestvořeným (ve kterém přebývá Bůh), tedy „budoucí nebe“ či „znovunalezený ráj“, který se soustřeďuje tam, kde jsou Palcrovy plastiky.

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 23.5.2019 17:45  •  Přečteno: 154x

Návštěvnost od 27. 11. 16

Kategorie: K O M E N T Á Ř E, 2020

Sorela? Ak. Arch. Libor Fránek

Sorela? Ak. Arch. Libor FránekV dnešní době plné minimalisticko – funkcio­nalistických tendencí působí Havířov útulně, poutá pozornost a nenudí. Výrazným pozitivem je vzdušná pravoúhlá půdorysná osnova s dominantou bulváru s přímou vazbou na dvorová prostranství vnitrobloků z pěších či silničních komunikací.

Nedílnou součástí celistvé půdorysné kompozice je dnes vzrostlá zeleň, na kterou bylo myšleno již ve fázi zpracování projektu a nyní po padesáti letech můžeme naplno vnímat její význam a přínos z hlediska kvality životního prostředí.

To, že při procházení kterékoliv městské části v zóně Sorely podvědomě vnímáte, že jste ve městě a přitom jste obklopeni zelení (ačkoliv je to pouze sezónní efekt), je dáno také vyvážeností měřítka a hmot. Což nelze tvrdit o podobném celku např. v Porubě. Tam se více prosadil trend inklinující k onomu sovětskému, okázale a prvoplánově exhibujícímu manýristickému pojetí. Oproti tomu autentický efekt je viditelný v Ostrově.

Díky jedinečnému citu a smyslu pro měřítko a kompozici tehdejší generace architektů můžeme havířovský komplex (a nejen – Poruba, Ostrov či části Mostu, Prahy atd.) právem považovat za raritu, která konkrétně v případě Havířova, je navíc umocněna tím, že město vznikalo jako samostatný urbanistický celek tzv. na zelené louce, k čemuž na území Čech a Moravy došlo naposledy v době budování husitského Tábora ve středověku.

Urbanistický zastavovací plán týmu prof. Meduny zahrnující i Havířov koncipoval město jako samostatný obytný celek s vlastní infrastrukturou, jejíž efektivní rozložení je paradoxně čitelné až dnes, kdy nekoordinovaným a chaotickým pronájmem prostor v podnožích objektů došlo v posledních letech k porušení rovnováhy těchto vazeb, místy k jejich zániku a noremní postuláty dostupnosti občanské vybavenosti přestávají být respektovány.

Právě Havířov byl příkladem rovnováhy architektonické exprese objektů, ucelené urbanistické koncepce a intravilánu zahrnujícího komponovanou zeleň, mobiliář a výtvarné objekty v podobě fontán, bazénů či sochařských děl. Velkoryse založená kompozice je dopracována do detailů a tvoří vyvážený celek kompaktního výrazu.

Pokusme se tento hlavní aspekt a odkaz zachovat i pro další generace!

redakčně zkráceno

 

print Formát pro tisk