Žádáme fotografy, kteří dne 17. 11. mezi 13. a 14. hodinou v Praze na Můstku fotili kolportéra časopisu Babylon, který nesouhlasně hlasitě komentoval vystoupení starosty Prahy 1 Lomeckého, poté byv obstoupen policií, jménem zákona vyzván, lehnuv si na zem a byl asi pěti policisty odtransportován mimo shromážděné lidi, kterým ještě stačil rozdat několik Babylonů, aby se přihlásili! Máme zájem o placené publikování fotografií.

Oscar Jespers (1887–1970)

Oscar Jespers (1887–1970)Oscar Jespers (1887–1970)

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 22.12.2014 9:51  •  Přečteno: 2247x

O Brnu se v Praze mluví!

V soutěži na pomník Skácelovi byl v podmínkách kvůli sběračům kovu zakázán bronz.

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 12.6.2015 19:10  •  Přečteno: 1924x

Interaktivita jak sviňa

Interaktivita jak sviňaV Břeclavi se politické uskupení Mladí a neklidní rozhodlo zatím z neznámých důvodů ve čtvrtek 19. 3. 2020 zakrýt rouškou ušitou ze státní vlajky sochu před gymnáziem, kterou na sochařském sympoziu NF Lux et Lapis vytvořil Dan Talavera a pojmenoval ji Výkřik.

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 21.3.2020 11:01  •  Přečteno: 177x

Alfred Hrdlicka (1928–2009)

Alfred Hrdlicka (1928–2009)Alfred Hrdlicka (1928–2009)

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 22.12.2014 9:47  •  Přečteno: 2781x

Návštěvnost od 27. 11. 16

Kategorie: A V U, Soudy a pře, 2019

Sochařský Zpravodaj připravuje humoristické pásmo na pokračování sestavené z habilitaci současných pedagogů AVU a Umprum.

Musel jsem ho ale odložit, protože na AVU, tak přecitlivělé na dodržování zákonnosti, ale ani na UMPRUM habilitace na webu prostě nejsou. A na AVU nikdo nemůže najít nic písemného od čerstvého turbodocenta Vojtěcha Míči. Ani na sekretariátu, ani v knihovně. Ještě, že tam rektor-vůdce Vaněk, krerý odvozuje své totální pravomoci od jmenování samotným Arcizmrdem, zřídil disciplinární komisi, aby dohlídla na ten akademickej konceptuální bordel. A když se tedy, po 130 číslech a 4,5 letech, rozhodl vyhrožovat mi soudem, tak doufám, že v záj­mu udržení určité úrovně, si nenajme turboadvokáta z Plzeňské university, ale někoho se starým dobrým titulem. Mblazek

Papaláši z AVU promluvili – poučné i pro neumětely! Stanovisko k pamfletu vedení AVU na Michala Blažka

David Bartoň

Sochař Michal Blažek ve svých zpravodajích ironicky napadá přímo a kus po kuse věci, které považuje za podvody, lži a pitomosti. Pranýřuje věci a tendence, které převládají, usilují vládnout, ne marginálie. Je sochař a učil na Akademii výtvarných umění, takže si často bere příklady současného úpadku mluvení i konání ze svého prostředí. Díky příkladům odsud, ale míří na mnohem širší prostor.

Místo polemiky k jednotlivým věcem a vyvrácení jeho názorů mu několik titulářů z vedení AVU poslalo dopis a rozeslalo všem adresátům Blažkových tiskovin a dalo na web školy.

Je důležité se podívat soustředěně, jak a jakým tónem se dnes kdekdo nestydí mluvit a psát, proto považuji kauzu za poučnou pro všechny, komu už není všechno jedno.

Jazyk, logika argumentace a tón dopisu jsou tak výmluvné, že stojí za analýzu – charakter autorů se z toho vyloupne, jak ulitý:

Šestice vedoucích AVU ve složení:

MgA. Tomáš VANĚK, rektor.

Bc. Eva ELLINGEROVÁ, kancléřka.

PhDr. Vít HAVRÁNEK Ph.D. prorektor pro zahraniční záležitosti.

PhDr. Pavlína MORGANOVÁ Ph.D. prorektorka pro studijní záležitosti.

PhDr. Evžen MRÁZEK, kvestor.

doc. Mgr. art Dušan ZAHORANSKÝ, prorektor pro studijní záležitosti.

1) vyhrožuje soudem Blažkovi za to, co sami nazývají už v první větě „ve věcné rovině satirickými“ Blažkovými „komentáři dění na AVU“. V jejich pojetí tedy může být satira dění – dokonce nikoli osob, ale jenom dění – trestná. Sami umělci navrhují na konci svého dopisu tuto satiru klasifikovat jako trestný čin „křivé obvinění“.

2) nálepkují bez jediného důkazu Blažkovy názory jako „konzervativní pozice tzv. ‚klasické‘ sochy a malby… neakceptující proměny, k nimž ve výtvarném umění dochází v moderní době od Duchampových ready-made“. Neboli – pro méně zasvěcené – v Blažkovi (z pozic vlastní ideologie) nalezla šestka nepřítele, kterého označuje za konzervu a zpátečníka. Soudruzi jsou zjevně pokrokáři a tohle nesnesou…

Důkaz Bažkovy konzervativnosti, blahodárnosti pokroku, nebo vůbec pokroku v umění po Duchampovi atd… zase chybí – o tom se na AVU nediskutuje. Co když jde ale vývoj jinam? To je ani nenapadne, že jejich dnešní produkce je možná úpadková, nebo jejich ideologickým ptydepe sama konzervativní? Jestli je jejich myšlení v takové nouzi, že postrádá měřítko a kritický odstup, kde je pak jejich tvorba?

3) určují co je a není legitimní kritika nebo vůbec názor: „neztotožňujeme se, ale je legitimní…“ Píší akademici z AVU s přezíravou dikcí jako ti, co na rozhodování o legitimnosti mají nárok – odkud? Že mají tituly a funkce? Argument opět chybí…

4) mluví o „těch, kteří (s nimi) nesouhlasí“, aniž mají odvahu říci jediné jméno, nebo jim za tu námahu čtenáři jejich listu nestojí? Nestojí za jmenování ani jejich oponenti? Opět samolibost a žádná argumentace

5) uvedená šestice z vedení Akademie vyjadřuje své pojetí svobody, které je posvěcené osvícenou vrchností, „vocamcať pocamcať“ slovy: „Respektujeme názorovou různost, proto jsme se k pamfletům Michala Blažka dosud nevyjadřovali.“ To si přeložme: povýšeně ignorovat věcné námitky jednotlivce je pro naši šestici vedoucích AVU totéž co „respekt k různosti“, a mlčet k projevům nesouhlasu s vedením chápou jako dar „maximální svobody“!?

6) neobtěžují se najít ani jeden příklad Blažkovy kritiky „bez jakéhokoli reálného podkladu“. Ani se jeho „nepravdivými tvrzeními“ vůbec nezabývají možnou akademickou oponenturou. Nevyzývají k disputacím. Zato naše šestice vedoucích ubuleně běží nakrmit čtenáře svého Stanoviska, že je Blažek „veřejně hanobí mj. i za názory, které na akademické půdě zastávají“!

7) bolševickou a vůbec podlou pseudoargumentaci charakterizovalo odedávna hlavně to, že obviňovala lidi z úmyslů – žalobci jakoby lépe, než sám dotyčný věděli, proč, co, kdo myslel. Tak i naše šestice vedoucích vidí do Blažka jako do kozy: „Snahu Michala Blažka akademické pracovníky dehonestovat a osočit z nekalých praktik (či kriminálního jednání) nelze považovat za oprávněnou kritiku“. Blažkovi nejde o kritiku, ale chce „dehonestovat a osočit“, což „jednoznačně svědčí o úmyslu dotčené osoby poškodit“. Proto také nemá žádný Blažek právo mluvit o nějaké kritice a není potřeba s ním polemizovat. Přesně tak argumentovali u „soudu“ bolševičtí prokurátoři proti zlovolným kritikům tehdejšího svatého režimu, který mohl kritizovat jedině blázen nebo zločinec, často ve spojení s nepřátelskou cizinou.

8) Blažka je tedy potřeba kriminalizovat: „Osobní útoky zasahující do soukromé sféry dotčených osob a nařčení z páchání trestné činnosti již nelze ignorovat.“

9) „nařčení z páchání trestné činnosti již nelze ignorovat“ – ano soudruzi z AVU, žádné polemizování se sprosťákem.

Už nelze mlčet!

Nařčení a jeho motivy je naší šestici zjevné bez důkazu, bez příkladu – je to čisté odhalení zpátečnického a rozvratného Blažkova záměru!

10) velká šestka AVU hrozí Blažkovi: „jsme připraveni věc řešit prostřednictvím obecného soudu případně orgánů činných v trestním řízení k prověření naplnění skutkové podstaty trestného činu křivého obvinění.“

Jak asi vypadá vědecká a umělecká práce těchto šesti vedoucích Akademie, když jejich myšlení ovládá tahle logika? Kolik pravidel universitní disputace je tu porušeno na tak malém prostoru?

Lidé, kteří opustili pochopení umění které pojmenoval třeba Platón jako péči o to nejcennější – duši člověka – pomocí plození krásy, se zjevně stali veskrz prolhanými mocipány – jejich hnusný, nadutý jazyk i typická papalášská logika jejich argumentace/neargumentace v pamfletu nazvaném „Stanovisko vedení AVU…“ to demonstruje. Neopustili, co je staré, ale opustili to podstatné. Jejich řeč není nová, progresívní, ale hnusná a blbá.

Těch pár odstavců muselo sestavovat 6 titulovaných lidí? a s rozesláním jim ještě musela pomoci sekretářka? To je výkon!

Uzavírám na základě analýzy společného díla šesti vedoucích z AVU, které pojmenovali Stanovisko, že z hlediska odborné úrovně textu a logiky argumentace se nabízí jediné doporučení těm 6 i každému, kdo se vyjadřuje a chová podobně:

Vraťte tituly a jděte do prdele bez hrození, než se někdo, kdo na to má čas, podívá zblízka na úroveň vašich dalších duševních výkonů v ostatních vašich akademických pracích.

Autor takových textů, jako je Stanovisko, není hoden ani maturity na umělecké škole. Kolegové z AVU se za své vedení staví, nebo teprve postaví už svým mlčením. Anebo se v zájmu své umělecké i lidské integrity a smyslu instituce zvané AVU proti tomu postaví. Odpor je přirozená reakce na hnusnou věc a zhnusení je důkaz, že akademici, studenti i učitelé, mají ještě pajšl v pořádku. Podle reakcí se uvidí, jak si na tom AVU stojí.

David Bartoň

Stanovisko vedení AVU k pamfletům Michala Blažka

Pamflety Michala Blažka ve věcné rovině satiricky komentují dění na AVU v Praze. Kritizuje akademické dění z konzervativních pozic tzv. „klasické“ sochy a malby.

Vyjadřuje názor těch, kteří neakceptují proměny, k nimž ve výtvarném umění dochází v moderní době od Duchampových ready-made. S tímto názorem se neztotožňujeme, ale je legitimní.

Naše škola prosazuje svobodu projevu na akademické půdě v maximální míře. Respektujeme názorovou různost, proto jsme se k pamfletům Michala Blažka dosud nevyjadřovali.

Nelze je však již bez dalšího přehlížet, pokud je povaha některých výroků Michala Blažka zjevně nepravdivá, či zasahuje do osobnostních práv konkrétních osob a hranici korektní kritiky překračuje.

Michal Blažek ve svých pamfletech opakovaně hanlivě označuje akademické pracovníky AVU a bez jakéhokoli reálného podkladu je nepravdivými tvrzeními veřejně hanobí mj. i za názory, které na akademické půdě zastávají.

Snahu Michala Blažka akademické pracovníky dehonestovat a osočit z nekalých praktik (či kriminálního jednání) nelze považovat za oprávněnou kritiku, nýbrž je třeba tyto expresivní výroky a hodnotící soudy považovat za adresné, nepravdivé a nepodložené, což jednoznačně svědčí o úmyslu dotčené osoby poškodit. Osobní útoky zasahující do soukromé sféry dotčených osob a nařčení z páchání trestné činnosti již nelze ignorovat.

Bude-li proto Michal Blažek v těchto útocích i nadále pokračovat jsme připraveni věc řešit prostřednictvím obecného soudu případně orgánů činných v trestním řízení k prověření naplnění skutkové podstaty trestného činu křivého obvinění.

 V Praze dne 1. 3. 2019

 

Tomáš Vaněk

Dušan Zahoranský

Pavlína Morganová

Vít Havránek

Eva Ellingerová

Evžen Mrázek

---

Vyřizuje: Markéta Strnadová

tajemnice rektora

 

Akademie výtvarných umění v Praze

U Akademie 4, 170 22 Praha 7

t: 220 408 211

e: marketa.strnadova@avu.cz

print Formát pro tisk